MİRA'nın Dünya görüşü

MİRA'nı Dünya görüşü


MİRA OLMAK…

MİRA olmak, öncelikli bir şirket yapısı ile gelişmecilikten yana tavrının doğal sonucu olarak oluşturulmuş vizyonu, gerek şirket ortakları, gerekse müşterileri ile birlikte varacağı hedeflerin peşinden koşmakta aceleci olmak demektir.

Vizyon, geleceğin gerçekliğini yakalama arzusu ve iradesidir.

Vizyon ne ham hayaldir, ne de gerçekleşmeyecek bir düş. Vizyon, mevcudu çok iyi analiz etmek, potansiyeli hissetmek ve geleceği görmek demektir.

Amaç, büyük bir kararlılıkla başlanan bu yürüyüşte, vizyonun misyon haline getirilmesi için kadrolaşarak, karşılaşılan engeller karşısında yılgınlığa kapılanları ayağa kaldırarak, bıkmadan, usanmadan, büyük bir inanç, özgüven ve cesaretle, gittikçe büyüyen bir arzu ile MİRA vizyonunu hayata geçirmeye çalışmaktır.

VİZYON

Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın koşulsuz tatmin ve memnuniyetiyle, teknolojik tüm yenilikleri göz ardı etmeden verdiğimiz tüm hizmetlerde Türkiye’de en iyisi olma arzusu ile güvenilir ve örnek kuruluş olmak.

MİSYON

Değerlerimizden ve kalitemizden ödün vermeden, ortak bir kazanç için tüm olanaklarımızı seferber ederek, sürekli gelişen ve vizyonu doğrultusunda ilerleyen, güvenilir ve başarılı bir firma olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

1. Çok çalışmak.
2. Güler yüzlü, Güvenilir, Kararlı ve Katılımcı olmak.
3. Müşteri ve Sonuç odaklı çalışmak.
4. Azimli olmak.
5. Hedefler koymak ve bu hedeflere odaklanmak.
6. Hoşgörülü olmak.
7. Sorumluluklarını bilmek.
8. Takım çalışmasından vazgeçmemek.
9. Gelişime ve değişime açık olmak.
10. Kendimize de zaman ayırmak.

ETİK DEĞERLERİMİZ

1. Müşterilerden kişisel borç veya başka türlü menfaat oluşturabilecek veya yanlış anlamalara açık konularda taleplerde bulunmamak.

2. Çalışanların ve müşterilerin sağlık ve güvenlik koşullarını risk etmemek.

3. Şirket bilgilerini dışarıya deşifre etmemek, görev ile ilgili konuları şirket dışında konuşmamak, tartışmamak ve herhangi bir olumsuz yoruma sebebiyet vermemek, her zaman her yerde şirketi en iyi şekilde temsil etmek.

4. Şirket çıkarlarını korumak, şirket değerini artırmaya yönelik çalışmak.

5. Dürüst, disiplinli, özverili ve çalışkan olmak.

6. Şirket çıkarları ve birey çıkarlarını çatıştırmamak.

7. Şirket kaynaklarının etkin ve doğru kullanımında azami dikkati göstermek, gereksiz harcamalardan kaçınmak. Şirket mal varlığını ve kaynaklarını kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanmayıp, kullanımını engellemek.

8. Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranmak, müşterileri ile arasında güvene dayalı bir ilişkinin oluşması için çaba harcamak.

9. Yasal gereklere ve mevzuatlara uymak.

10. Müşterilerini, sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi konularda açık ve net olarak bilgilendirmek.

11. Bünyesinde çalışan tüm teknisyenlere iş güvenliği ve iş sağlığı kurallarına uygun çalışma ortamı sağlamak.

12. Teknisyenlerine, eğitim, kariyer, işe alım ve terfi gibi konularda adil davranmak, eşit olanaklar sunmak.

13. Her iş için uygun sayıda teknisyenin istihdamına özen göstermek, mesai saatlerinin bilincinde olarak hareket edilmesine dikkat etmek.

14. Her çalışanın yıllık izin kullanımının öneminin bilincinde olarak izin kullanımının düzenli olarak gerçekleşmesini sağlamak.

15. Kurumsal Yönetim ilkeleri konusunda çalışanlarını bilgilendirmek, şirket içerisinde benimsenmesini sağlamak ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesini gözetmek.

STRATEJİK AMAÇLAR

1. İple Erişim alanındaki hizmet kalitesini artırmak.

2. Yüksekte Çalışma Eğitimlerindeki kaliteyi artırmak.

3. MİRA’ nın alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek.

4. MİRA Teknisyenlerinin teknik donanımlarının ve sertifikasyon seviyelerinin artırılmasını ve çeşitlendirilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER

1. Şirketin, Yurt ve Dünya çapında bilinirliliğini ve güvenilirliğini sağlamak.

2. Şirketin verdiği her türlü hizmetin müşteri memnuniyeti ile sonuçlanmasını sağlamak.

3. Eğitim tesisinin istenen ve özlenen yeterlilikte olmasını sağlamak.

4. Şirketin kârlılığının istikrarlı bir şekilde devamını sağlamak.